Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
21. července 2024 ..:: Intervista al soprano Liudmila Zhiltsova ::..   Přihlásit se
Navigace stránek

 Prohlášení o soukromí

Non Solo Audiofili se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Non Solo Audiofili a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Non Solo Audiofili souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Non Solo Audiofili shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Non Solo Audiofili také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Non Solo Audiofili automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Non Solo Audiofili využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Non Solo Audiofili.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Non Solo Audiofili, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Non Solo Audiofili nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Non Solo Audiofili doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Non Solo Audiofili. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Non Solo Audiofili nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Non Solo Audiofili a rodinu webů Non Solo Audiofili.

Použití osobních informací

Non Solo Audiofili shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Non Solo Audiofili a k poskytování služeb, o které jste požádali. Non Solo Audiofili také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Non Solo Audiofili a jeho přidružených částí. Non Solo Audiofili vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Non Solo Audiofili neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Non Solo Audiofili Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Non Solo Audiofili může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Non Solo Audiofili a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Non Solo Audiofili nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Non Solo Audiofili udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Non Solo Audiofili za účelem zjištění, jaké služby Non Solo Audiofili jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Non Solo Audiofili, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Non Solo Audiofili prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Non Solo Audiofili nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Non Solo Audiofili a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Non Solo Audiofili nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Non Solo Audiofili používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Non Solo Audiofili nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Non Solo Audiofili, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Non Solo Audiofili nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Non Solo Audiofili zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Non Solo Audiofili uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Non Solo Audiofili vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Non Solo Audiofili nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Non Solo Audiofili na adrese michelabarone@hotmail.com. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation